Zmiany w hufcu harcerek

Zmiany w hufcu harcerek
  • 7 stycznia br. drużynowa 1 Troszyńskiej Gromady Zuchenek Przyjaciółki Gaudios – pwd. Anna Ziarno HR przekazała błękitny sznur swojej następczyni – sam. Zuzannie Kosiorek
  • 21 stycznia br. drużynowa 3 Ostrołęckiej Gromady Zuchenek Po drugiej stronie – pwd. Paulina Tyc HR przekazała błękitny sznur następczyni – sam. Emilii Gontarz
  • 30 stycznia br. drużynowa 11 Ostrołęckiej Drużyny Harcerek Aqua im. Krystyny Krahelskiej ps. Danuta – phm. Kinga Laskowska HR przekazała granatowy sznur następczyni – sam. Marii Dawidczyk
  • 12 lutego br. powołana została w hufcu 8 próbna Ostrołęcka Drużyna Wędrowniczek Via Lactea, na czele której stanęła pwd. Martyna Kowalska wędr.

Related Posts