Lista kodów 1,5%

Lista kodów 1,5% jednostek Obwodu, aktualna na dzień 08.01.2022 r.


Jeśli na tej liście nie ma kodu jednostki, którą chcesz wesprzeć skontaktuj się drużynowym lub drużynową danej drużyny.

JednostkaKod 1,5%
1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Piorun” im. gen. Józefa BemaMAZ-1-PIORUN
7 Ostrołęcka Drużyna Harcerek IubarisMAZ-7-IUBARIS
11 Ostrołęcka Drużyna Harcerek „Aqua” im. Krystyny Krahelskiej „Danuty”MAZ-11-AQUA
1 Ostrołęcka Drużyna Harcerek „Ignis” im. Danuty Siedzikówny „Inki”MAZ-1-IGNIS
3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Nemus”MAZ-3-NEMUS
2 Ostrołęcka Gromada Zuchenek „Strażniczki Drugiej Gwiazdy”MAZ-2-STRAŻNICZKI
3 Ostrołęcka Gromada Zuchenek „Po drugiej stronie”MAZ-3-PODRUGIEJSTRONIE
Ostrołęcki Hufiec HarcerzyMAZ-OHH