1,5% – Dziękujemy

W imieniu zuchenek, zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowników, instruktorek i instruktorów naszego obwodu składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i przyjaciołom, którzy przekazali 1,5% naszym jednostkom.

Zebrane fundusze przyczynią się do rozwoju gromad i drużyn w naszym środowisku. Pomogą nam wychowywać ludzi pełnych wiary, radości, odpowiedzialnych za Polskę i gotowych podjąć wyzwania otaczającego nas świata.