Kim jesteśmy?

Zuchy
7 – 10 lat

Zuchy spotykają się całymi gromadami, w których działają mniejsze grupy (szóstki). Przez zabawę realizujemy działania wychowawcze z zuchami, w oparciu o Prawo Zucha. Stanowi to, dostosowaną do wieku odbiorców wykładnię tych samych prawd i ideałów, na których opiera się Prawo Harcerskie.

Oto gromady, które stacjonują w Ostrołęce i okolicach.

Gromady zuchenek

 • 3 Ostrołęcka Gromada Zuchenek „Po drugiej stronie”
 • 1 Troszyńska Gromada Zuchenek „Przyjaciółki Gaudios”

harcerki i harcerze
11 – 15 lat

Harcerze i harcerki spotykają się na zbiórkach najczęściej w ramach zbiórek zastępów (czyli takich małych zespołów, z których składa się drużyna), podczas nich sprawdzają swoje umiejętności z różnych dziedzin np. węzłów, historii Polski, a także przeżywają przygody i przede wszystkim dobrze się bawią integrując ze sobą nawzajem. Harcerstwo stawia na ciągły rozwój w każdej dziedzinie, a także na wychowanie w oparciu o chrześcijańskie wartości.

Drużyny harcerskie ZHR, które działają w ramach Ostrołęckiego Środowiska:

Drużyny harcerzy

 • 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Piorun” im. gen. Józefa Zachariasza Bema
 • 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Nemus” im. kpt. Aleksandra Bednarczyka ps. „Adam”
 • 4 próbna Kurpiowska Drużyna Harcerzy „Zagajnica”
 • 6 próbna Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Venator”
 • 12 próbna Rzekuńska Drużyna Harcerzy „Ascalon”

Drużyny harcerek

 • 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerek „Ignis” im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 • 7 Ostrołęcka Drużyna Harcerek” Iubaris” im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej „Zo”
 • 11 Ostrołęcka Drużyna Harcerek „Aqua” im. Krystyny Krachelskiej „Danuty”
 • 1 Troszyńska Drużyna Harcerek „Gaja”
 • 1 Kadzidlańska Drużyna Harcerek „Vatra”

wędrowniczki i wędrownicy

15+ lat

Wędrownicy i wędrowniczki spotykają się najczęściej raz w miesiącu w formie biwakowej. Na biwakach chętnie podejmują nowe wyzwania zarówno fizyczne, jak i psychiczne i wspólnie przezwyciężają swoje słabości, by dążyć do harcerskiej doskonałości. Jednostka najczęściej składa się z około 8 osobowego patrolu.

Drużyny wędrownicze, które działają w ramach Ostrołęckiego Środowiska:

Drużyny:

 • 8 próbna Ostrołęcka Drużyna Wędrowniczek „Via Lactea”