Historia Ostrołęckiego Hufca Harcerzy

Historia Hufca

Ostrołęcki Hufiec Harcerzy

11.11.2003 – utworzenie Ostrołęckiego Związku Drużyn Harcerzy z Pawłem Żebrowskim jako komendantem

11.11.2006 – przekształcenie Ostrołęckiego Związku Drużyn w Ostrołęcki Hufiec Harcerzy przez Naczelnika Harcerzy Michała Sternickiego na wniosek komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy Pawła Buckiego (Rozkaz Specjalny LS 14/06)

11.11.2006 – mianowanie na funkcję pierwszego Hufcowego Ostrołęckiego Hufca Harcerzy Pawła Żebrowskiego (Rozkaz Specjalny LS 14/06 Naczelnika Organizacji Harcerzy ZHR, Pawła Buckiego)

30.08.2009 – przejęcie hufca przez Przemysława Zyrę po Pawle Żebrowskim

11.11.2011 – przejęcie Hufca przez Karola Płochę po Przemysławie Zyra.  (Rozkaz L 21/2011 komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy Andrzeja Jaworskiego)

01.10.2013 – przejęcie Hufca przez Wojciecha Rachubkę po Karolu Płocha (Rozkaz L 15/2013, komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, Andrzeja Jaworskiego)

01.03.2017 – wraz z 3 innymi hufcami, Ostrołęcki Hufiec Harcerzy odłącza się z Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy i wchodzi w skład nowo powstałej Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy ZHR. (Rozkaz SL 2/2017 Naczelnika Organizacji Harcerzy ZHR)

24.03.2017 – rozwiązanie Kapituły HR przy Hufcu

26.03.2017 – ponowne przejęcie Hufca przez Karola Płochę po Przemysławie Zyra (Rozkaz L3 /2017, komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy Przemysława Zyry)

26.03.2017 – odłączenie się Północno-Mazowieckiego Związku Drużyn Harcerzy z Ostrołęckiego Hufca Harcerzy. Przeniesienie do nowo powstałego Hufca jednostek: 4 Mławskiej Drużyny Harcerzy ‘’Brownsea’’, 1 Samodzielnego Nasielskiego Zastępu Harcerzy, 12 Płońskiej Drużyny Harcerzy ‘’Iskra”, 13 Winnickiej Drużyny Harcerzy ‘’Gladius’’. (Rozkaz L3 /2017 komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy, Przemysława Zyry)

07.03.2020 – przejęcie Hufca przez Bartłomieja Sucheckiego po Karolu Płocha (Rozkaz L4/2020 komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy Przemysława Zyry)

23.12.2021 – przejęcie Hufca przez Krzysztofa Kotowskiego po Bartłomieju Sucheckim (Rozkaz L12/2021 komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy Piotra Rydzewskiego)

18.11.2023 – Franciszek Dawidczyk przejmuje Hufiec po Krzysztofie Kotowskim (Rozkaz L17/2023 Komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy Karola Płochy)

Hufcowi:

 • 11.11.2006 – 30.08.2009 – Paweł Żebrowski
 • 30.08.2009 – 11.11.2011 – Przemysław Zyra
 • 11.11.2011 – 01.10.2013 – Karol Płocha
 • 01.10.2013 – ??.??.2014 – Wojciech Rachubka
 • ??.??.2014 – 26.03.2017 – Przemysław Zyra
 • 26.03.2017 – 07.03.2020 – Karol Płocha
 • 07.03.2020 – 23.12.2021 – Bartłomiej Suchecki
 • 23.12.2021 – 18.11.2023 – Krzysztof Kotowski
 • 18.11.2023 – obecnie – Franciszek Dawidczyk

HISTORIA JEDNOSTEK OHHy

Jednostek w Historii

0

Jednostek Obecnie

0

Drużynowych w Historii

0

Jednostki istniejące obecnie

1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy ‘’Piorun’’ im. Gen. Józefa Bema:

1913 – początek skautingu na ziemi ostrołęckiej. Dr Józef Psarski tworzy 1 Mazowiecką Drużynę Scoutów.

1918 – drużyna, już jako 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy im. gen. J. Bema wchodzi w skład Związku Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Warszawska)

1923 – na bazie drużyny powstaje Mazowiecki Hufiec Harcerzy z siedzibą w Ostrołęce.

1939 – 1945 – konspiracyjne działanie drużyny jako „Rodzina 1”, roju „Narew”, ulu „Puszcza”

1950 – rozwiązanie 1 ODH wraz z całym Związkiem Harcerstwa Polskiego.

1989 – utworzenie 1 Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy, pierwszej jednostki ZHR na ziemi ostrołęckiej.

1999 – reaktywowanie przez Pawła Żebrowskiego 1 Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy jako 1 ODH „Piorun” im. gen. Józefa Bema (Warszawski Hufiec Harcerzy „Grochów”)

01.07.2017 – degradacja 1 Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy ‘’Piorun” im. Gen. Józefa Bema do statusu drużyny próbnej

29.11.2021 – zakończenie okresu próbnego i przemianowanie drużyny na 1 Ostrołęcką Drużynę Harcerzy ‘’Piorun” im. Gen. Józefa Bema

2022 – Piorun Drużyną Leśną

2023 – Piorun Drużyną Orlą i Drużyną Świętego Michała PWCH-y (Ostrołęka).

Drużynowi:

 • 27.02.1999 – ??.??.???? – Paweł Żebrowski
 • ??.??.???? – ??.??.???? – Michał Ludwicki
 • ??.??.???? – 11.09.2005 – Piotr Płocha
 • 11.09.2005 – 11.09.2007 – Piotr Gałka
 • 11.09.2007 – 11.09.2009 – Karol Płocha
 • 11.09.2009 – 11.12.2011 – Wojciech Rachubka
 • 11.12.2011 – 22.07.2012 – Hubert Wikarski
 • 22.07.2012 – 30.09.2013 – Wojciech Rachubka
 • 30.09.2013 – 20.09.2015 – Kacper Kempisty
 • 20.09.2015 – 02.04.2017 – Marcin Piątkowski
 • 02.04.2017 – 11.08.2018 – Piotr Płocha
 • 11.08.2018 – 30.07.2021 – Michał Żebrowski
 • 01.09.2021 – 11.11.2023 – Kacper Żebrowski
 • 11.11.2023 – obecnie – Oskar Bieńkowski

3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy ‘’Nemus’’ im. Kpt. Aleksandra Bednarczyka ‘’Adama’’:

11.04.2006 – utworzenie próbnej Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy ‘’Nemus”, poprzez odłączenie zastępu ‘’Rudy” z 1 ODH ‘’Piorun”

11.04.2008 – zakończenie okresu próbnego i nadanie numeru 3, próbnej Ostrołęckiej Drużynie Harcerzy ‘’Nemus”

11.05.2016 – otworzenie kampanii Patron, 3 Ostrołęckiej Drużynie Harcerzy ‘’Nemus’’

04.11.2017 – zamknięcie kampanii Patron i nadanie imienia kpt. Aleksandra Bednarczyka ‘’Adama”, 3 Ostrołęckiej Drużynie Harcerzy ‘’Nemus”

2019 – „Nemus” Drużyną Orlą i Drużyną św. Michała Archanioła

2022 – „Nemus” ponownie Drużyną Orlą i Drużyną św. Michała Archanioła (Królewo)

2023 – „Nemus” jako pierwsza drużyna OHH w historii uzyskuje kategorię Drużyny Puszczańskiej po udziale w TDP Zakopane 2023.

Drużynowi:

 • 11.04.2006 -11.05.2007 – Rafał Milewski
 • 11.05.2007 – 11.09.2009 – Bartosz Siódmiak
 • 11.09.2009 – ??.??.2010 – Mateusz Kowalski
 • ??.??.2010 – ??.??.2011 – Krystian Kossakowski
 • ??.??.2011 – ??.??.2012 – Mateusz Kowalski
 • ??.??.2012 – 20.06.2018 – Patryk Puławski
 • 20.06.2018 – 25.01.2020 – Bartłomiej Suchecki
 • 25.01.2020 – 28.10.2023 – Franciszek Dawidczyk
 • 28.10.2023 – obecnie – Apolinary Grochowina

4 próbna Kurpiowska Drużyna Harcerzy „Zagajnica”:

03.05.2023 – utworzenie Samodzielnego Kadzidlańskiego Zastępu Harcerzy i powołanie hm. Przemysława Zyrę na zastępowego

18.10.2023 – przekształcenie zastępu samodzielnego w drużynę, nadanie numeru 4 i nazwy „Zagajnica”

Drużynowi:

18.10.2023 – obecnie – hm. Przemysław Zyra

6 próbna Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Venator”

28.10.2023 r. – utworzenie 6 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy „Venator” z zastępu „Acer” 3 ODH „Nemus”

Drużynowi:

 • 28.10.2023 r. – obecnie – Jakub Chyliński

12 Rzekuńska Drużyna Harcerzy ‘’Ascalon’’:

11.10.2009 – utworzenie 12 próbnej Rzekuńskiej Drużyny Harcerzy

2011 – utworzenie 12 Rzekuńskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy w miejsce 12 próbnej Rzekuńskiej Drużyny Harcerzy

11.04.2012 – przekształcenie 12 Rzekuńskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy w 12 próbną Rzekuńską Drużynę Harcerzy

09.06.2018 – rozwiązanie 12 próbnej Rzekuńskiej Drużyny Harcerzy i utworzenie w jej miejsce 12 Rzekuńskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy ‘’Ascalon”

08.12.2018 – przekształcenie 12 Rzekuńskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy w 12 próbną Rzekuńską Drużynę Harcerzy, przez Jakuba Dymerskiego

01.09.2020 – zamknięcie okresu próbnego i przekształcenie w 12 Rzekuńską Drużynę Harcerzy ‘’Ascalon”

2020 – „Ascalon” Drużyną Orlą i Drużyną św. Michała Archanioła

13.11.2021 – degradacja 12 Rzekuńskiej Drużyny Harcerzy ‘’Ascalon” do statusu drużyny próbnej

Drużynowi:

 • 11.10.2009 – ??.??.???? -Krzysztof Falkowski
 • 11.04.2012 -23.07.2015 – Krzysztof Falkowski
 • 23.07.2015 – 09.06.2018 – Bartosz Kołakowski
 • 08.12.2018 – 22.01.2022 – Jakub Dymerski
 • 22.01.2022 – obecnie – Przemysław Bazylak

Jednostki Istniejące w przeszłości

3 Ostrołęcka Drużyna Wędrowników ‘’Viator”:

11.09.2020 – utworzenie 3 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Wędrowników, przez Patryka Puławskiego

30.07.2021 – nadanie nazwy ‘’Viator”, 3 próbnej Ostrołęckiej Drużynie Wędrowników

11.02.2022 – zamknięcie okresu próbnego i przemianowanie na 3 Ostrołęcką Drużynę Wędrowników ‘’Viator”

18.11.2023 – rozwiązanie 3 Ostrołęckiej Drużyny Wędrowników ‘’Viator”

Drużynowi:

 • 11.09.2020 – 18.11.2023 – Patryk Puławski

1 próbna Ostrołęcka Drużyna Wędrownicza ‘’Pogoń”:

11.04.2015 – utworzenie 1 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Wędrowniczej ‘’Pogoń”, przez Wojciecha Rachubkę

20.09.2015 – rozwiązanie 1 Ostrołęckiej Drużyny Wędrowników ‘’Pogoń” i utworzenie w jej miejsce Samodzielnego Patrolu Wędrowniczego ‘’Pogoń”

11.07.2016 – rozwiązanie Samodzielnego Patrolu Wędrowniczego ‘’Pogoń”

Drużynowi:

 • 11.04.2015 – 20.09.2015 – Wojciech Rachubka

1 próbna Łomżyńska Drużyna Harcerzy ‘’Flumen”:

04.11.2017 – utworzenie 15 Łomżyńskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy, przez Jana Kossakowskiego

11.11.2018 – utworzenie w miejsce 15 Łomżyńskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy,

1 próbnej Łomżyńskiej Drużyny Harcerzy ‘’Flumen”, mianowanie na drużynowego Jana Kossakowskiego

01.09.2021 – rozwiązanie 1 próbnej Łomżyńskiej Drużyny Harcerzy ‘’Flumen” i wcielenie pozostałych członków do 12 RDH ”Ascalon”

Drużynowi:

 • 11.11.2018 – 01.09.2021 – Jan Kossakowski

2 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy ‘’Kruk’’:

11.07.2009 – rozwiązanie 2 Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy ‘’Kruk”

07.10.2016 – ponowne utworzenie poprzez oddzielenie zastępu ‘’Fraxinus” z 3 ODH ‘’Nemus”, 2 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy ‘’Kruk”, przez Jakuba Mierzejewskiego

01.09.2019 – rozwiązanie 2 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy ‘’Kruk” i utworzenie w jej miejsce 2 Ostrołęckiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy ‘’Kruk”

01.09.2021 – rozwiązanie 2 Ostrołęckiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy ‘’Kruk” i wcielenie do 1 ODH ”Piorun”

Drużynowi:

 • ??.??.????- 11.09.2005 – Marcin Połatyński
 • 11.09.2005 – ??.??.???? – Łukasz Połatyński
 • ??.??.???? – 11.07.2009 – Łukasz Duda
 • 07.10.2016 – 01.09.2019 – Jakub Mierzejewski

4 Kadzidlańska Drużyna Harcerzy ‘’Ostra Brama’’:

11.11.2003 – utworzenie próbnej Kadzidlańskiej Drużyny Harcerzy

11.02.2004- nadani nazwy ‘’Ostra Brama’’, próbnej Kadzidlańskiej Drużynie Harcerzy

11.06.2004 – zamknięcie okresu próbnego i nadanie numeru, 4 Kadzidlańskiej Drużynie Harcerzy ‘’Ostra Brama’’

11.06.2005 – rozwiązanie 4 Kadzidlańskiej Drużyny Harcerzy ‘’Ostra Brama’’

20.09.2015 – ponowne utworzenie 4 próbnej Kadzidlańskiej Drużyny Harcerzy ‘’Ostra Brama”

29.09.2017 – rozwiązanie 4 próbnej Kadzidlańskiej Drużyny Harcerzy ‘’Ostra Brama”

Drużynowi:

 • 11.11.2003 – 11.06.2005 – Maksymilian Sobiech
 • 20.09.2015 – 29.09.2017 – Bartosz Sadłowski

4 próbna Kadzidlańska Drużyna Harcerzy ‘’Ventum”:

04.11.2017 – utworzenie 4 Kadzidlańskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy, przez Szymona Olk

24.12.2017 – nadanie nazwy ‘’Ventum”, 4 Kadzidlańskiemu Samodzielnemu Zastępowi Harcerzy

01.12.2019 – utworzenie 4 próbnej Kadzidlańskiej Drużyny Harcerzy ‘’Ventum” w miejsce 4 Kadzidlańskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy ‘’Ventum”, powołanie na drużynowego Szymona Olk

01.09.2021 – rozwiązanie 4 próbnej Kadzidlańskiej Drużyny Harcerzy ‘’Ventum”

Drużynowi:

 • 01.12.2019 – 30.07.2021 – Szymon Olk

5 Ostrowska Drużyna Harcerzy ‘’Opocznik’’:

11.11.2003 – utworzenie Ostrowskiego Zastępu Harcerzy

11.05.2004 – przekształcenie Ostrowskiego Zastępu Harcerzy w próbną Ostrowską Drużynę Harcerzy

11.09.2004 – nadanie nazwy ‘’Opocznik’’, próbnej Ostrowskiej Drużynie Harcerzy

11.10.2009 – rozwiązanie 5 Ostrowskiej Drużyny Harcerzy ‘’Opocznik”

22.07.2012 – ponowne utworzenie 5 próbnej Ostrowskiej Drużyny Harcerzy ‘’Opocznik”

26.08.2016 – rozwiązanie 5 Ostrowskiej Drużyny Harcerzy ‘’Opocznik”

Drużynowi:

 • 11.05.2004 – 11.10.2009 – Sebastian Wojno
 • 22.07.2012 – ??.??.???? – Jerzy Bauer
 • ??.??.???? – 26.08.2016 – Adam Bauer

6 Ostrołęcka Drużyna Wędrowników ‘’Klinga’’:

11.11.2006 – utworzenie Ostrołęckiego Patrolu Wędrowniczego, przez Dariusza Dudzińskiego

11.06.2007 – przekształcenie Ostrołęckiego Patrolu Wędrowniczego w próbną Ostrołęcką Drużynę Wędrowników ‘’Klinga’’

11.11.2007 – zamknięcie okresu próbnego i nadanie numeru 6, próbnej Ostrołęckiej Drużynie Wędrowników ‘’Klinga’’

11.10.2009 – rozwiązanie 6 Ostrołęckiej Drużyny Wędrowników ‘’Klinga”

Drużynowi:

 • 11.06.2007 – 11.02.2008 – Dariusz Dudziński
 • 11.02.2008 – 11.10.2009 – Paweł Kurpiewski

6 próbna Ostrołęcka Gromada Zuchowa ‘’Wesoła Kompania”:

02.04.2017 – utworzenie 6 próbnej Ostrołęckiej Gromady Zuchowej ‘’Wesoła Kompania”, przez Wiktora Kamińskiego

10.04.2021 – gromada nie została rozwiązana lecz na jej miejscu utworzono 1 próbną Ostrołęcką Gromadę Zuchową

Drużynowi:

 • 02.04.2017 – 14.09.2019 – Wiktor Kamiński
 • 14.09.2019 – 25.01.2020 – Paweł Kotowski
 • 06.03.2020 – 10.04.2021 – ks. Sylwester Godlewski

7 próbna Ostrołęcka Gromada Zuchowa ‘’Rycerze Siódmego Królestwa”:

10.04.2021 – utworzenie na miejscu 6 pOGZ ‘’Wesoła Kompania”, 1 próbnej Ostrołęckiej Gromady Zuchowej, przez ks. Sylwestra Godlewskiego

30.07.2021 – zmiana numeru jednostki z ‘’1’’ na ‘’7’’ oraz nadanie jej nazwy ‘’Rycerze Siódmego Królestwa”

Gromada została rozwiązana.

Drużynowi:

 • 10.04.2021 – 04.2022 – ks. Sylwester Godlewski

7 Zarębska Drużyna Harcerzy ‘’Horyzont’’ im. Św. Michała Archanioła:

11.11.2003 – utworzenie próbnej Zarębskiej Drużyny Harcerzy ‘’Horyzont”

11.07.2009 – zakończenie kampanii patron i zdobycie imienia św. Michała Archanioła przez 7 Zarębską Drużynę Harcerzy ‘’Horyzont”

Drużynowi:

 • 11.11.2003 – ??.??.???? – Przemysław Zyra

8 Ostrołęcka Gromada Zuchowa ‘’Indianie z Tippicanoe’’:

11.11.2006 – utworzenie próbnej Ostrołęckiej Gromady Zuchowej ‘’Indianie z Tippicanoe’’

11.10.2009 -nadanie numeru 8, Ostrołęckiej Gromadzie Zuchowej ‘’Indianie z Tippicanoe”

30.09.2013 – rozwiązanie 8 Ostrołęckiej Gromady Zuchowej ‘’Indianie z Tippicanoe

Drużynowi:

 • 11.11.2006 – 11.09.2009 – Adam Koziołek
 • 11.09.2009 – ??.??.???? – Mateusz Bednarski
 • ??.??.???? – 14.10.2012 – Artur Kielak
 • 14.10.2012 – 30.09.2013 – Jędrzej Kubeł

9 Ostrołęcka Gromada Zuchowa ‘’Husaria Najjaśniejszej Rzeczpospolitej’’/’’Jeźdźcy Wobo”:

11.02.2008 – utworzenie próbnej Ostrołęckiej Gromady Zuchowej ‘’Husaria Najjaśniejszej Rzeczpospolitej’’, przez Mateusza Kubła

11.10.2009 – nadanie numeru 9, próbnej Ostrołęckiej Gromadzie Zuchowej ‘’Husaria Najjaśniejszej Rzeczpospolitej’’

16.10.2011 – zmienienie nazwy 9 Ostrołęckiej Gromady Zuchowej ‘’Husaria Najjaśniejszej Rzeczpospolitej” na ‘’Jeźdźcy Wobo”

Drużynowi:

 • 11.02.2008 – 11.09.2009 – Mateusz Kubeł
 • 11.09.2009 – ??.??.???? – Piotr Mróz
 • ??.??.???? – 22.07.2012 – Kacper Kempisty
 • 22.07.2012 – ??.??.???? – Gabriel Stankiewicz

10 próbna Ostrołęcka Drużyna Wędrowników ‘’Twierdza”:

11.10.2009 – utworzenie 10 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Wędrowników przez Karola Płochę

11.12.2009 – nadanie nazwy ‘’Twierdza”, 10 próbnej Ostrołęckiej Drużynie Wędrowników

Drużynowi:

 • 11.10.2009 – ??.??.???? – Karol Płocha

10 próbna Ostrołęcka Drużyna Wędrownicza ‘’Świt”:

14.10.2018 – utworzenie 10 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Wędrowników ‘’Świt”, przez Przemysława Zyrę

06.10.2019 – rozwiązanie 10 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Wędrowników ‘’Świt”

Drużynowi:

 • 14.10.2018 – 15.06.2019 – Przemysław Zyra
 • 15.06.2019 – 06.10.2019 – Krzysztof Kotowski

11  Rzekuńska Drużyna Wędrowników ‘’Skrzydła”:

11.10.2009 – utworzenie 11 próbnej Rzekuńskiej Drużyny Wędrowników przez Jacka Kołakowskiego

11.09.2017 – rozwiązanie 11 Rzekuńskiej Drużyny Wędrowników ‘’Skrzydła”

Drużynowi:

 • 11.10.2009 – 11.09.2017 – Jacek Kołakowski

12 Samodzielny Zambrowski Zastęp Harcerzy ‘’Fagus”:

09.01.2021 – utworzenie 1 Samodzielnego Zambrowskiego Zastępu Harcerzy ‘’Fagus”, przez Adama Bućko

01.09.2021 – rozwiązanie 12 Samodzielnego Zambrowskiego Zastępu Harcerzy ‘’Fagus” i wcielenie, jako zastęp do 3 ODH ‘’Nemus”

13  Ostrołęcka Drużyna Harcerzy ‘’Żagiew”/‘’Czarna Trzynastka”:

14.10.2011 – utworzenie 13 próbnej Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy, przez Artura Kielaka

22.07.2012 – nadanie nazwy ‘’Żagiew” 13 próbnej Ostrołęckiej Drużynie Harcerzy

20.09.2015 – rozwiązanie 13 Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy ‘’Czarna Trzynastka”, a pozostałych członków rozdzielenie między 3 ODH ”Nemus” i 1 ODH ”Piorun”

Drużynowi:

 • 14.10.2011 – 14.10.2012 – Artur Kielak
 • 14.10.2012 – 20.09.2015 – Jakub Prusaczyk

14 próbna Ostrołęcka Gromada Zuchowa ‘’Wojowie Kraju Lechitów”:

20.09.2015 – utworzenie próbnej Ostrołęckiej Gromady Zuchowej

11.05.2016 – nadanie nazwy ‘’Wojowie Kraju Lechitów” oraz numeru 14, próbnej Ostrołęckiej Gromadzie Zuchowej

11.11.2016 – rozwiązanie 14 próbnej Ostrołęckiej Gromady Zuchowej ‘’Wojowie Kraju Lechitów”

Drużynowi:

 • 20.09.2015 – 11.11.2016 – Łukasz Kochański

14 Przasnyski Samodzielny Zastęp Harcerzy ‘’Bór”:

01.10.2017 – utworzenie przez Przemysława Jaroszewskiego poprzez odłączenie z 3 ODH ‘’Nemus”, zastępu „Carpinus”, 14 Przasnyskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy ‘’Bór”

11.08.2018 – rozwiązanie 14 Przasnyskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy ‘’Bór”

Łomżyński Patrol Wędrowników:

11.11.2004 – utworzenie Łomżyńskiego Patrolu Wędrowników

11.06.2005 – rozwiązanie Łomżyńskiego Patrolu Wędrowników

Jednostki będące obecnie w innych środowiskach

Jednostki te wchodzą obecnie w skład Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy w Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy

*Historia tych jednostek, jest uwzględniona tylko podczas ich działalności w Ostrołęckim Hufcu Harcerzy

1 Nasielska Drużyna Harcerzy ‘’Błękitna armia”:

13.03.2017- utworzenie Samodzielnego Nasielskiego Zastępu Harcerzy, przez Łukasza Walasiewicza

26.03.2017- przeniesienie Samodzielnego Nasielskiego Zastępu Harcerzy z Ostrołęckiego Hufca Harcerzy do Północnomazowieckiego Związku Drużyn, po utworzeniu Północno-wschodniej Chorągwi Harcerzy

4 Mławska Drużyna Harcerzy ‘’Brownsea”:

07.10.2016 – utworzenie 4 próbnej Mławskiej Drużyny Harcerzy ‘’Brownsea”, przez Szymona Dziubińskiego

26.03.2017- przeniesienie 4 Mławskiej Drużyny Harcerzy ‘’Brownsea” z Ostrołęckiego Hufca Harcerzy do Północnomazowieckiego Związku Drużyn, po utworzeniu Północno-wschodniej Chorągwi Harcerzy

Drużynowi:

 • 07.10.2016 – ? – Szymon Dziubiński

12 próbna Płońska Gromada Zuchowa ‘’Wojownicy Żywiołów”:

11.07.2016 – utworzenie 12 próbnej Płońskiej Gromady Zuchowej ‘’Wojownicy Żywiołów”

11.11.2016 – rozwiązanie 12 próbnej Płońskiej Gromady Zuchowej ‘’Wojownicy Żywiołów”

Drużynowi:

 • 11.07.2016 – 11.11.2016 – Kacper Czerniawski

12 Płońska Drużyna Harcerzy ‘’Iskra”:

10.03.2016 – przeniesienie jednostki do Ostrołęckiego Hufca Harcerzy wraz z rozwiązaniem Północnomazowieckiego Hufca Harcerzy

26.03.2017- przeniesienie 12 Płońskiej Drużyny Harcerzy ‘’Iskra” z Ostrołęckiego Hufca Harcerzy do Północnomazowieckiego Związku Drużyn, po utworzeniu Północno-wschodniej Chorągwi Harcerzy

Drużynowi:

 • ??.??.???? – 11.07.2016 – Wojciech Iwańczyk
 • 11.07.2016 – obecnie – Daniel Juszko

13 Winnicka Drużyna Harcerzy ‘’Gladius”:

10.03.2016 – przeniesienie 13 Winnickiej Drużyny Harcerzy ‘’Gladius” do Ostrołęckiego Hufca Harcerzy wraz z rozwiązaniem Północnomazowieckiego Hufca Harcerzy

26.03.2017- przeniesienie 13 Winnickiej Drużyny Harcerzy ‘’Gladius” z Ostrołęckiego Hufca Harcerzy do Północnomazowieckiego Związku Drużyn, po utworzeniu Północno-wschodniej Chorągwi Harcerzy