Kapituła stopnia

Druhowie!

Poniżej znajdują się standardowe zasady pracy kapituły stopnia w Ostrołęckim Hufcu Harcerzy. W razie wszelkich pytań i wątpliwości proszę pisać na ohh.ho@zhr.pl. Karta próby znajduje się na dole strony.
 


 PRZED KAPITUŁĄ


Otwarcie 


 1. Znajdź osobę, która będzie twoim opiekunem. Musi być to osoba, która już posiada stopień HO .
   
 2. Ułóż próbę wraz z opiekunem. Pamiętaj, żebyś potrafił uargumentować wybór zadań.
   
 3. Zgłoś chęć wzięcia udziału w kapitule poprzez wysłanie maila do członków kapituły na adres ohh.ho@zhr.pl (min. 2 tygodnie przed planowanym terminem kapituły)
   
 4. Najpóźniej tydzień przed kapitułą prześlij swoją próbę na adres kapituły: ohh.ho@zhr.pl
  UWAGA: Jest to warunek konieczny, aby być przyjętym na kapitułę.

Zamknięcie 


 1. Przygotuj raport z realizacji próby. Każde zadanie powinno być udokumentowane zgodnie z założeniami przyjętymi na kapitule otwierającej próbę na stopień
   
 2. Zgłoś chęć wzięcia udziału w kapitule poprzez wysłanie maila do członków kapituły na adres ohh.ho@zhr.pl (min. 2 tygodnie przed planowanym terminem kapituły)
   
 3. Najpóźniej tydzień przed kapitułą prześlij raport ze swojej próby na adres kapituły: ohh.ho@zhr.pl
  UWAGA: Jest to warunek konieczny, aby być przyjętym na kapitułę.


 NA KAPITULE


Otwarcie 


 1. Przyjdź w pełnym umundurowaniu (z nabitym na krzyżu aktualnym stopniem)
   
 2. Przyjdź ze swoim opiekunem
   
 3. Przedstaw plan swojej próby. Wyjaśnij dlaczego wybrałeś takie punkty.

Zamknięcie 


 1. Przyjdź w pełnym umundurowaniu
   
 2. Przyjdź ze swoim opiekunem
   
 3. Zrecenzuj swoją próbę odnosząc się do przygotowanego raportu


PO KAPITULE


Otwarcie 


 1. Prześlij w ciągu 14 dni uzgodnioną wersję próby na adres kapituły: ohh.ho@zhr.pl
  W przeciwnym wypadku, próba nie zostanie otwarta.
   
 2. Zacznij realizować próbę
   
 3. Pamiętaj, że masz opiekuna, który chętnie Ci pomoże przy realizacji próby.
   
 4. Bierz się do pracy i powodzenia w realizacji próby 🙂

Zamknięcie 


 1. Oczekuj na przyznanie stopnia rozkazem hufcowego
   
 2. Ciesz się zdobytym stopniem
   
 3. Nie ustawaj w walce o swój charakter
   
 4. Nie zapomnij, że oznaczeniem stopnia HO jest złoty okrąg i lilijka na krzyżu harcerskim, nabij stopień niezwłocznie.

KARTA PRÓBY


Kartę próby można i trzeba pobierać z poniższego linku:

Następnie uzupełniamy kartę próby i zapisujemy według wzoru: imię nazwisko – HO, czyli np. Adam Abacki – HO. Tak podpisaną kartę wysyłamy na adres kapituły, tj. ohh.ho@zhr.pl

Tytuł maila musi mieć konkretny format – [OTWARCIE] Adam Abacki lub [ZAMKNIĘCIE] Adam Abacki. W przypadku kwestii innych niż otwarcie lub zamknięcie prosimy o tytuł opisujący sprawę, z którą chcesz się zwrócić.
 


RAPORT Z REALIZACJI PRÓBY

Szablon raportu z realizacji próby będzie znajdował się w udostępnionym Ci folderze na dysku google. Tam także powinny się znaleźć wszelkie materiały potwierdzające realizację danych punktów twojej próby.


TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KAPITUŁY

 • 23 lutego 2024
 • 23 marca 2024 (Zlot hufca)
 • 19 kwietnia 2024
 • 17 maja 2024
 • 7 czerwca 2024

REGULAMINY


Poniżej znajdują się regulamin i wymagania na stopnie, które mogą pomóc przy przygotowaniu i realizacji stopnia.