Zmiana w kadrze Ostrołęckiego Hufca Harcerzy!

Zmiana w kadrze Ostrołęckiego Hufca Harcerzy!

Podczas biwaku 12 pRDH ”Ascalon” i 1 KDHek ”Vatra”, odbyła się rada Ostrołęckiego Hufca Harcerzy. Oprócz omówienia bieżących spraw, po radzie miało również miejsce odczytanie rozkazu.

Podczas rozkazu, na funkcję wicehufcowego został mianowany pwd. Rafał Krawczyk HO, któremu serdecznie gratulujemy!

Related Posts