Święto Niepodległości w naszym środowisku

Święto Niepodległości w naszym środowisku

W ramach obchodów 104 rocznicy odzyskania Niepodległości wzięliśmy udział we Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pw. Św. Antoniego w Ostrołęce, a następnie w Pikniku Historycznym zorganizowanym przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, którego jednym z elementów była Akcja Niepodległa do Hymnu.

Wieczorem, korzystając z gościnności Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, spotkaliśmy się na Przeglądzie Pieśni Patriotycznych, gdzie chętni soliści, duety bądź całe drużyny zaprezentowały przygotowane utwory. Prócz naszych harcerek i harcerzy w wydarzeniu tym wzięli udział ich rodzice i dziadkowie a także przyjaciele środowiska.

Elementem kończącym obchody było zawiązanie kręgu na placu przed MŻW gdzie Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek hm. Melania Karaś-Tęcza HR w obecności przedstawicielek Komisji Instruktorskiej odczytała rozkaz Naczelniczki Harcerek mianujący hufcową OHHek Naturae phm. Ewę Żebrowską HR na stopień harcmistrzyni.

Related Posts