Ostrołęcki Hufiec Harcerzy z nowym Hufcowym!

Ostrołęcki Hufiec Harcerzy z nowym Hufcowym!

W obecności Komendanta Północno-Wschodniej Chorągiwi Harcerzy, kursantów Kursu Zastępowych „Potissimus”, a także przybocznych i drużynowych z wszystkich jednostek Hufca dotychczasowy Hufcowy pwd. Krzysztof Kotowski złożył sprawozdanie z upływającej kadencji i otrzymał podziękowania za dwuletnią służbę. Na jego miejsce grono instruktorskie wybrało nowym Hufcowym pwd. Franciszka Dawidczyka HR!

Franku, Ostrołęcki Hufiec Harcerzy trafia w twoje doświadczone ręce. Prowadź nas ku największym ideałom! My wszyscy jesteśmy z Tobą!

Related Posts