O nas

ZHR Ostrołęka to tak naprawdę Ostrołęcki Hufiec Harcerek „Naturae” i Ostrołęcki Hufiec Harcerzy. Działamy w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Podział na dwa hufce wynika z braku koedukacji. Hufce zrzeszają drużyny: zuchów, harcerzy i wędrowników. Do gromad zuchowych należą uczniowie klas I – IV, podczas gdy starsze osoby należą do drużyn harcerskich, natomiast najstarsi z nas (osoby 16+), należą do wędrowników

Ostrołęcki Hufiec Harcerek „Naturae” to 5 drużyn harcerek i 2 gromady zuchenek oraz drużyna wędrowniczek działające w Ostrołęce, Kadzidle i Troszynie. Hufiec należy do Mazowieckiej Chorągwi Harcerek.

Do Ostrołęckiego Hufca Harcerzy należą 3 drużyny harcerzy, dwie z Ostrołęki oraz jedna z Rzekunia oraz drużyna wędrowników działająca również na terenie Ostrołęki. Hufiec należy do Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy.

Nasze drużyny działają cały rok. Praca rozpoczyna się we wrześniu, w którym staramy się licznie zasilić nasze szeregi poprzez nabory przeprowadzane w szkołach. Czas roku szkolnego to zbiórki (zastępów – grup 5-8 osobowych i drużyn (tworzonych przez 2-4 zastępy). Zbiórki najczęściej odbywają się w soboty. Natomiast wędrownicy, przeprowadzają raz w miesiącu weekendową zbiórkę, najczęściej w formie biwaku. Kilka razy do roku wyjeżdżamy na biwaki/zimowiska/rajdy (zależnie od aury i możliwości lokalowych do szkół lub do lasu). Czas wakacji to czas obozów – 3 tygodniowego wypoczynku w lesie – zwieńczenia działań realizowanych na śródrocznych zbiórkach.

W ramach zbiórek i biwaków staramy się przede wszystkim dobrze bawić. Zabawa odbywa się w bezpiecznej atmosferze rówieśniczej z profesjonalną opieką instruktorów harcerskich – wolontariuszy. Nasze działania opierają się na ideowych założeniach służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Metoda harcerska przewiduje stały rozwój i doskonalenie się. Realizujemy to przez sprawności – które dają nam wiedzę i umiejętności w zakresie określonych dziedzin oraz poprzez stopnie – które rozwijają nas całościowo – we wszystkich sferach (także wyznaczając nam konkretne zadania w domu).

Przynależność do środowiska harcerskiego to szansa na znalezienie przyjaźni, pasji i pomysłu na życie. To także szansa na przygody i poznawanie nowych miejsc i obcowanie z przyrodą. Choć nie każdy zachwyci się naszą metodą, to każdego zachęcamy do spróbowania. Przyjdź na zbiórkę i sam się przekonaj!