Koło Przyjaciół Harcerstwa

KPH (Koło Przyjaciół Harcerstwa)

KPH, działa w naszym środowisku od 2021 roku, zrzesza przede wszystkim rodziców harcerek i harcerzy, ale także osoby chcące zaangażować się i pomóc nam w naszej harcerskiej przygodzie. Jest to grupa osób, która wspiera nas w organizacji obozów, biwaków, czy też w zwykłym funkcjonowaniu jednostek.

Przewodniczącym KPH jest pan Norbert Dawidczyk.